< Terug naar hoofdpagina

Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)


Vanaf 1 juli 2018 is de BAG één basisregistratie, bestaande uit de adressenregistratie en de gebouwenregistratie. De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Een goede oppervlakte van je woning is belangrijk voor de BAG.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. De gegevens uit de BAG zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor de openbare orde en veiligheid, de bestrijding van fraude en bij de voorbereiding van nieuw beleid.

WOZ-inhoud

In de jaren 2009 en 2010 is de BAG-oppervlakte verkregen vanuit het WOZ-bestand. Omdat de meeste gemeenten woningen waarderen op basis van inhoud (m3) heeft het voormalige ministerie van VROM destijds een conversietabel beschikbaar gesteld om vanuit WOZ-inhoud te converteren naar een BAG-oppervlakte (m2). Voor woningen die niet na 2010 ge- of verbouwd zijn, geldt dus dat de oppervlakte in de BAG een onzuivere afgeleide vormt van de WOZ-inhoud.

Handhaving

Door middel van geografische informatie kan de gemeente illegale- en bouwbesluittoetsvrije gegevens op sporen. Voor handhaving bij illegale situaties is het noodzakelijk zowel de vergunde situatie als de feitelijke situatie te kennen. De wet BAG schrijft voor dat zowel legale als mogelijk illegale adresseerbare objecten worden geregistreerd en een adres krijgen. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

Gegevens

Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

De gegevens van jouw woning worden door:

Huizen illustratie

Wij helpen u graag verder.

Heb je nog vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact op!

© Mijnbasisregistratie. KvK-nummer: 66962277