< Terug naar hoofdpagina

Basisregistratie (WOZ)


De Wet WOZ is sinds 1 januari 1995 van toepassing en richt zich op het uniform toepassen van de waarde in het economisch verkeer van onroerende zaken. De Wet WOZ is geen belastingwet. De gemeente en de afnemers gebruiken de gegevens die in het kader van de Wet WOZ worden geregistreerd voor het heffen van belastingen.

Als woningbezitter ontvang je digitaal via mijnoverheid.nl of per post in de eerste 8 weken van elk kalenderjaar een WOZ-beschikking (Waardering Onroerende Zaken) van de gemeente.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. De gegevens uit de BAG zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor de openbare orde en veiligheid, de bestrijding van fraude en bij de voorbereiding van nieuw beleid.

WOZ-Waardeloket

Op wozwaardeloket.nl kun je de WOZ-waarde van elke woning in Nederland inzien. Door het intypen van een adres zie je de WOZ-waarde (vanaf 2016) en objectkenmerken. De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte zijn afkomstig uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Er worden dus géén WOZ objectkenmerken verstrekt alleen de WOZ-waarde. Alleen de eigenaar van een woning kan het volledige taxatieverslag van een woning opvragen waarin de getaxeerde waarde wordt toegelicht met alle relevante objectkenmerken.

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van de afbakening is van belang voor de uitvoering van meerdere belastingheffingen. In de Basisregistratie WOZ vormen de WOZ-objecten de basis van de registratie. Om een goede waardering te kunnen uitvoeren, leggen gemeenten objectkenmerken vast in het bestand. De objecten in een gemeente worden gewaardeerd op basis van deze objectkenmerken. De objectkenmerken die worden vastgelegd zijn allemaal relevant voor de waarde.

Er zijn 2 soorten objectkenmerken

Huizen illustratie

Waardebepaling

De waardebepaling van woningen zal steeds meer langs geautomatiseerde weg plaatsvinden. De taxatie geschiedt door middel van modelmatige modellen. Bij modelmatige waardebepaling is de taxatiewaarde direct afhankelijk van de gebruikte objectkenmerken. De gemeente gebruikt hiervoor de gegevens uit de verleende omgevingsvergunningen en er worden jaarlijkse luchtfoto’s gebruikt om verschillen op te sporen. die worden vastgelegd zijn allemaal relevant voor de waarde.

Wij helpen u graag verder.

Heb je nog vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact op!

© Mijnbasisregistratie. KvK-nummer: 66962277