< Terug naar hoofdpagina

Belastingdienst

Inkomstenbelasting

Tot 1 januari 2001 werd voor de inkomstenbelasting(huurwaardeforfait) en de vermogensbelasting vastgehouden aan de heffingsmaatstaf waarde in het economisch verkeer (WEV). Vervolgens werd door middel van een onweerlegbaar rechtsvermoeden deze WEV geacht gelijk te zijn aan de WOZ-waarde en werd direct aansluiting gezocht bij de WOZ-waarde.

Hoe hoger de WOZ-waarde , hoe hoger de aanslagen voor gemeentelijke belastingen en je inkomstenbelasting uitvallen!

Eigen-woningforfait

Het eigen-woningforfait is gebaseerd op de WOZ-waarde . Degene die een eigen woning heeft die dient tot hoofdverblijf moet bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting het eigen-woningforfait aangeven. Dit valt onder box 1.
In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) wordt bepaald dat bij latere aanpassing van de WOZ-waarde , de daarop gebaseerde belastingaanslagen dienen te worden aangepast.

Erf- en schenkbelasting

Sinds 1 januari 2010 is de WAARDE van woningen relevant voor erf- en schenkbelasting in de Successiewet. De WOZ-waarde van woningen wordt van toepassing op verkrijgingen krachtens erfrecht. Erfgenamen kunnen kiezen of zij de WOZ-waarde in het jaar van overlijden of de WOZ-waarde van het jaar erna hanteren.

Huizen illustratie

Wij helpen u graag verder.

Heb je nog vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact op!

© Mijnbasisregistratie. KvK-nummer: 66962277