Gegevens

Sinds de invoering van de Wet WOZ waarderen de meeste gemeenten de woningen op basis van de inhoud. Zij hebben daarom de woningdelen geregistreerd met een bruto inhoudsmaat. Alle gemeenten moeten voor 2022 woningen gaan waarderen op basis van de vierkante meters gebruiksoppervlakte. De waarderingskamer heeft in januari 2018 een meetinstructie gepubliceerd. Hierin wordt aangegeven dat voor de metingen van de gebruiksoppervlakte wordt aangesloten bij het Bouwbesluit en daarmee op NEN 2580.

Deze meetinstructie wijkt op 2 aspecten af van NEN 2580:
  1. De meetinstructie verdeelt de inpandige gebruiksoppervlakte onder in gebruiksoppervlakte wonen en gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte. NEN 2580 kent deze onderverdeling niet;
  2. Omdat het vaak lastig te bepalen is of een wand of muur al dan niet dragend is, gaat de meetinstructie uit van de oppervlakte inclusief dragende binnenwanden. NEN 2580 gaat uit van de oppervlakte exclusief dragende wanden.

Domino-effect

Er is sprake van een domino-effect indien er een wijziging van een objectkenmerk ook doorgevoerd moet worden voor andere soortgelijke objecten. Het doel is om ook de objectkenmerk van andere objecten in een buurt systematisch te controleren. Dit waarborgt de consistentie van de objectkenmerk.

Opname ter plaatse

Niet in alle gevallen wordt een opname ter plaatse gedaan. Alleen wanneer de verwachting bestaat dat ter plaatse informatie verkregen kan worden die anders niet verkregen zou kunnen worden. De opname kan inpandig of uitpandig plaatsvinden. Tijdens de opname worden de bij de gemeente geregistreerde objectgegevens gecontroleerd en aangepast. Tijdens het bezoeken van een pand wordt tevens beoordeeld of bijvoorbeeld onjuiste objectgegevens, ook gevolgen kunnen hebben voor andere objecten. Dit wordt het “domino-effect” genoemd.

Huizen illustratie

Wij helpen u graag verder.

Heb je nog vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact op!

© Mijnbasisregistratie. KvK-nummer: 66962277