< Terug naar hoofdpagina

Basisregistraties

Basisregistraties

Er zijn 10 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het toetsen van vergunningaanvragen. Het doel van de basisregistraties is te komen tot een eenmalige inwinning van gegevens en het hergebruik van deze gegevens door de overheid. Hiermee wordt voorkomen dat je meerdere keren wordt gevraagd naar dezelfde gegevens.

BGT (De Basisregistratie Grootschalige Topografie)

Is een gedetailleerde digitale basiskaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. De gemeente gebruikt de basiskaart om gegevens en verschillen op te sporen.

BGT (De Basisregistratie Grootschalige Topografie)

Is een gedetailleerde digitale basiskaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. De gemeente gebruikt de basiskaart om gegevens en verschillen op te sporen.

SOR (Samenhangende Objectenregistratie)

Voor deze objectenregistratie komt een centrale voorziening, waarin bronhouders direct mutaties kunnen doorvoeren. Gebruikers kunnen gegevens direct uit de objectenregistratie opvragen met behulp van moderne bevragingstechnieken. In de registratie wordt de volledige levensloop van objecten (waar relevant) bijgehouden (van de eerste schets tot het verdwijnen ervan). De kleinste relevante eenheden (legoblokjes) worden vastgesteld en geregistreerd. Van de objecten worden een aantal identificerende-, locatie- en inhoudelijke gegevens bijgehouden die voor meerdere gebruikers relevant zijn. De objectgegevens van de WOZ-administratie en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden hierin opgenomen. Ook kan in de registratie direct 3D-informatie over objecten worden opgenomen.

Huizen illustratie

Nederland 3D

Nederland 3D is een digitaal topografisch bestand met driedimensionale objecten. Het bestand is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), en hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden. In 2025 zal ook jouw woning in 3D zichtbaar zijn hier kun je een steentje aan bijdragen, zodat ook deze gegevens straks goed staan geregistreerd.

Bekijk Nederland 3D Huizen illustratie

Wij helpen u graag verder.

Heb je nog vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact op!

© Mijnbasisregistratie. KvK-nummer: 66962277