Bezwaarschrift

Een bezwaarschrift kan alleen worden ingediend door of namens de belanghebbende. De belanghebbende is degene die de beschikking heeft ontvangen. De belanghebbende kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Hiervoor dient een machtiging te worden overgelegd waaruit duidelijk blijkt welke bevoegdheden de gemachtigde heeft. Alle correspondentie wordt vervolgens gericht aan gemachtigde. Aan het indienen van een bezwaarschrift worden een aantal vormvereisten gesteld. Hiervoor is tevens een bezwaartermijn voor bepaald. Via de Bezwaar-link kun je alle informatie vinden over het indienen van een bezwaarschrift.

Bespaar tijd, geld en onnodige procedures en laat ons je gegevens voor je aanpassen!
Huizen illustratie

Wij helpen u graag verder.

Heb je nog vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact op!

© Mijnbasisregistratie. KvK-nummer: 66962277