< Terug naar hoofdpagina

Disclaimer

Deze website bevat uitsluitend algemene informatie en geen bindend en/of specifiek advies. Je kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Mijnbasisregistratie.nl is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website. Mocht je op deze website informatie tegenkomen waarvan je denkt dat die onjuist is dan kan je dat per e-mail kenbaar maken. Alle beelden, logo’s, teksten en andere inhoud op deze website worden beschermd door het auteursrecht en/of andere rechten van intellectuele eigendom. Reproductie en/of gebruik is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n). Indien adviserende documenten ter download worden aangeboden worden of wordt doorverwezen naar een alternatieve website, zijn dit slechts aanbevelingen. Aan de inhoud van eventuele documenten en/of websites van derden kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor vorderingen ontstaan uit documenten en/of informatie en/of websites van derden wordt uitgesloten.


Wij helpen u graag verder.

Heb je nog vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact op!

© Mijnbasisregistratie. KvK-nummer: 66962277